نمایش دادن همه 11 نتیجه

ته طاقه پلوتی چهارخونه مشکی

80,000 تومان هر متر
فقط ۹۰ سانت موجوده عرض ۱/۵

دیپلمات پلوتی راه راه

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پلوتی دیپلمات

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پلوتی راه راه .

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پلوتی راه راه جدید

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پارچه پلوتی دیپلمات

110,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پلوتی دیپلمات راه راه

110,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پلوتی دیپلمات

110,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…

پلوتی چهارخونه

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ بدن نمایی خیلی کم چروک خیلی کم دارد   کاملا خنک و تابستانه مناسب برای:مانتو.سارافون.شومیز.شال و…

پارچه پلوتی چهارخونه

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کیفیت عالی بدن نمایی خیلی کم کاملا خنک و تابستانه مناسب برای:مانتو.سارافون.شومیز.شال و…

پارچه پلوتی

75,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ بدن نمایی خیلی کم کاملا خنک و تابستانه مناسب برای:مانتو.سارافون.شومیز.شال و…