نمایش دادن همه 10 نتیجه

1
2
3
4

دیپلمات پلوتی راه راه

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…
1
2
3
4

پلوتی دیپلمات

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…
1
2
3

پلوتی راه راه جدید

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…
1
2
3

پارچه پلوتی دیپلمات

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…
1
2
3

پلوتی دیپلمات راه راه

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…
1
2
3
4

پلوتی دیپلمات

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،سارافون،بلوز و…
1
2

پلوتی چهارخونه

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ بدن نمایی خیلی کم چروک خیلی کم دارد   کاملا خنک و تابستانه مناسب برای:مانتو.سارافون.شومیز.شال و…
1
2
3

پارچه پلوتی چهارخونه

120,000 تومان هر متر
2

پارچه پلوتی

120,000 تومان هر متر