باشگاه مشتریان

می توانید از بخش زیر امتیاز های خود را به پول تبدیل کنید و آن را در خرید های داخل سایت خود استفاده کنید و یا از بخش گردونه شانس کد تخفیف دریافت نمایید.

  1. بازدید روزانه : 10 امتیاز
  2.  عصویت در سایت : 25 امیتاز
  3. هر صد هزار تومان خرید : 100 امتیاز
  4. هر نظر برای پارچه ها (نظر باید بیش از 20 کلمه باشد) : 2 امتیاز
  5. نظر برای پارچه های خریداری شده : 100 امتیاز
  6. دعوت دوستان به سایت : هر نفر 60 امتیاز
  7. امتیاز تکمیل پروفایل : 50 امتیاز  

برای مشاهده این بخش باید ابتدا وارد شوید

سبد خرید
0 محصول سبد خرید