نمایش دادن همه 9 نتیجه

ملحفه زمینه ابی

65,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ آبرفت ندارد مناسب برای:روبالشتی،تشک،روتختی،پرده اتاق و…

ملحفه گلدار جدید

65,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ پود پود نمی‌شود آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه ای طرح گل

65,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنک ثابت کیفیت عالی مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه جدید

65,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی.روبالشتی،پرده اتاق،سرویس های آشپز خانه و…

ملحفه ای قلبی

65,000 تومان هر متر
آبرفت ندارد عرض 2 رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه طرح ستاره

45,000 تومان هر متر
عرض 2 بدون آبرفت کیفیت عالی مناسب برای:ملحفه.تشک.پرده.روبالشتی و…

پارچه ملحفه ست

42,000 تومان هر متر
عرض 2.40 کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه ای گلدار

55,000 تومان هر متر
عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد بدون پود پود مناسب برای:تشک.روتختی.بالشت.پرده و…

پارچه ملحفه ای ست

35,000 تومان هر متر
عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد بدون پود پود مناسب برای:تشک.روتختی.بالشت.پرده و…