نمایش دادن همه 6 نتیجه

ملحفه گلدار جدید

75,000 تومان هر متر

ملحفه جدید

75,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی.روبالشتی،پرده اتاق،سرویس های آشپز خانه و…
3

ملحفه ای قلبی

88,000 تومان هر متر
آبرفت ندارد عرض 2 رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

پارچه ملحفه ست

42,000 تومان هر متر
عرض 2.40 کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه ای گلدار

75,000 تومان هر متر
عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد بدون پود پود مناسب برای:تشک.روتختی.بالشت.پرده و…

پارچه ملحفه ای ست

35,000 تومان هر متر
عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد بدون پود پود مناسب برای:تشک.روتختی.بالشت.پرده و…