نمایش دادن همه 4 نتیجه

ملحفه ای جدید

40,000 تومان هر متر
عرض 2 کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه ای قلبی

55,000 تومان هر متر
آبرفت ندارد عرض 2 رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه ای جدید

35,000 تومان هر متر
رو تختی و ملحفه عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و….

ملحفه طرح ماه

45,000 تومان هر متر
عرض 2 بدون چروک قیمت مناسب مناسب برای:روتختی.روتشک.بالشت و…