نمایش 1–12 از 18 نتیجه

تور‌طرح قلبی

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ قلب ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…

تور‌گلدار‌ پولکی

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ کیفیت عالی مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…
1
2

تور‌طرحدار گل‌ نرگس

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ گل‌ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…
1
2

تور‌گل‌ نرگس جدید

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ گل‌ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…
1
2

تور گل نرگس

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ گل‌ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…
1
2

تور گلدار گل نرگس

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ گل‌ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…
2

پارچه تور گل نرگس

120,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۵ گل‌ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش‌مو،شال و اسکارف و…
2

تور بابونه جدید

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ گل ها دوخته شدند مناسب برای:خرجکار،لباس مجلسی،کش مو،اسکارف و شال و…
1
2

تور بابونه ای جدید

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ گل ها دوخته شدند  

تور گل بابونه جدید

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ گل بابونه ها دوخته شدند کیفیت عالی مناسب برای:شال،لباس مجلسی،خرجکار،اسکارف و…
1
2

پارچه تور طرح گل بابونه ای

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ گل بابونه ها دوخته شدند کیفیت عالی مناسب برای:شال،لباس مجلسی،خرجکار،اسکارف و…
2

تور طرحدار گل بابونه

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ گل بابونه ها دوخته شدند کیفیت عالی مناسب برای:شال،لباس مجلسی،خرجکار،اسکارف و…