نمایش 1–12 از 37 نتیجه

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ ابرفت چروک دارد نخی خارجی مناسب برای :شومیز،بلوز،تاپ،شلوار و لباس راحتی و…

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ ابرفت چروک دارد نخی خارجی مناسب برای :شومیز،بلوز،تاپ،شلوار و لباس راحتی و…

نخی گلدار جدید

120,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ ابرفت چروک دارد نخی خارجی مناسب برای :شومیز،بلوز،تاپ،شلوار و لباس راحتی و…

نخی کودری ایرانی

110,000 تومان هر متر
نخی کودری ایرانی عرض 150 حالا ایستایی لخت و ریزشی مناسب بلوز ، شومیز ، تونیک ، شلوار ، شلوارک

نخی گلدار ایرانی

110,000 تومان هر متر
نخی کودری ایرانی عرض 150 حالا ایستایی لخت و ریزشی مناسب بلوز ، شومیز ، تونیک ، شلوار ، شلوارک

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی

نخی گلدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی

نخی طرحدار

120,000 تومان هر متر
عرض 150   چروک و آبرفت دارد حالت ایستایی : لخت و ریزش دار مناسب : ساحلی ، لباس راحتی