نمایش دادن همه 8 نتیجه

ملحفه خارجی گلدار

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ کیفیت عالی آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه طرح السا

42,000 تومان هر متر
عرض 2.40 آبرفت ندارد کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه جدید3

35,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی.روبالشتی،پرده اتاق،سرویس های آشپز خانه و…

پارچه ملحفه

35,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی.روبالشتی،پرده اتاق،سرویس های آشپز خانه و…

ملحفه ای و آستری

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی.روبالشتی،پرده اتاق،سرویس های آشپز خانه و…

ملحفه طرح پلنگی

42,000 تومان هر متر
عرض 2.40 کشسانی ندارد آبرفت ندارد مناسب بای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه طرح جدید

35,000 تومان هر متر
عرض 2.40 کشسانی ندارد آبرفت ندارد مناسب بای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه طرح ماه

45,000 تومان هر متر
عرض 2 بدون چروک قیمت مناسب مناسب برای:روتختی.روتشک.بالشت و…