نمایش دادن همه 11 نتیجه

ملحفه طرح قاصدک

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ آبرفت ندارد مناسب برای:روبالشتی،تشک،روتختی،پرده اتاق و…

ملحفه خارجی زمینه طوسی

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت کیفیت عالی مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه تترون ایرانی جدید

55,000 تومان هر متر
عرض 2 کیفیت عالی شرکت نساجی وایت‌لند مناسب برای:ملحفه ای،روبالشتی،روتختی و…

ملحفه تترون گلدار

55,000 تومان هر متر
عرض 2 کیفیت عالی شرکت نساجی وایت‌لند رنگ ثابت مناسب برای:ملحفه ای،روبالشتی،روتختی و…

ملحفه طرح برگی

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ کیفیت عالی جنس نرم مناسب برای:روبالشتی،روتشکی،پرده اتاق و…

ملحفه خارجی

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ این طرح دو رو هست کیفیت عالی آبرفت ندارد مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه طرح السا

42,000 تومان هر متر
عرض 2.40 آبرفت ندارد کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه ای جدید

35,000 تومان هر متر
رو تختی و ملحفه عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و….

پارچه ملحفه ای ست

35,000 تومان هر متر
عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد بدون پود پود مناسب برای:تشک.روتختی.بالشت.پرده و…

پارچه ملحفه ای ست

35,000 تومان هر متر
عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد بدون پود پود مناسب برای:تشک.روتختی.بالشت.پرده و…

ملحفه تترون توپی

35,000 تومان هر متر
عرض 2 بدون چروک قیمت مناسب مناسب برای:روتختی.روتشک.بالشت و…