نمایش دادن همه 8 نتیجه

مخمل پولکی

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

پارچه مخمل پولکی

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی دارد پولک ها دوخته شدند مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

مخمل‌ پولکی جدید

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

مخمل‌پولکی

150,000 تومان هر متر
زمینه مخمل مشکی با پولک های نقره ای عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

مخمل پولکی

150,000 تومان هر متر
زمینه مخمل مشکی با پولک های طلایی عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

مخمل‌ پولکی سبزابی

150,000 تومان هر متر
زمینه مخمل سبزابی با پولک های سبز ابی عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

مخمل‌پولکی سبز

150,000 تومان هر متر
زمینه مخمل سبز با پولک های سبز عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…

مخمل‌پولکی مشکی

150,000 تومان هر متر
زمینه کار‌مشکی با پولک های مشکی عرض ۱/۵ کشسانی دارد مناسب برای:شومیز،بلوز،سارافون،لباس های مجلسی،خرجکار و…