نمایش دادن همه 12 نتیجه

فاستونی جدید

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت و چروک ندارد کشسانی ندارد مناسب برای:مانتو،شلوار،کت،فرم اداری و…
1
2

فاستونی جدید

98,000 تومان هر متر

فاستونی

85,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت و چروک ندارد کشسانی ندارد مناسب برای:مانتو،شلوار،کت،فرم اداری و…
2
3
4

فاستونی جدید

95,000 تومان هر متر
2

فاستونی

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت و چروک ندارد کشسانی ندارد مناسب برای:مانتو،شلوار،کت،فرم اداری و…
1
2

فاستونی ها

98,000 تومان هر متر
1

فاستونی جدید

98,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت و چروک ندارد ایستایی دارد مناسب برای:مانتو،کت،شلوار،لباس های اداری و فرم و…

پارچه فاستونی

95,000 تومان هر متر

پارچه فاستونی

75,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت و چروک ندارد ایستایی دارد مناسب برای:مانتو،کت،شلوار،لباس های اداری و فرم و…
2

فاستونی

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت و چروک ندارد ایستایی دارد مناسب برای:مانتو،کت،شلوار،لباس های اداری و فرم و…

پارچه فاستونی

85,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ چروک و ابرفت ندارد ایستایی دارد مناسب برای:لباس های اداری،شلواری،مانتو،کت و…

فاستونی

95,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ چروک و ابرفت ندارد ایستایی دارد مناسب برای:لباس های اداری،شلواری،مانتو،کت و…