نمایش دادن همه 11 نتیجه

ملحفه طرح ست سنگ

42,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۲/۴۰ ملحفه خارجی ‌کشسانی ندارد مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق،ملحفه ای و…

ملحفه خارجی راه راه

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ رنگ ثابت کیفیت عالی مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه تترون ایرانی گلدار

55,000 تومان هر متر
عرض 2 کیفیت عالی شرکت نساجی وایت‌لند مناسب برای:ملحفه ای،روبالشتی،روتختی و…

ملحفه گلدار ایرانی

55,000 تومان هر متر
عرض 2 کیفیت عالی شرکت نساجی وایت‌لند مناسب برای:ملحفه ای،روبالشتی،روتختی و…

ملحفه طرحدار جدید

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ کیفیت عالی جنس نرم مناسب برای:روبالشتی،روتشکی،پرده اتاق و…

ملحفه طرح قاصدک زمینه طوسی

42,000 تومان هر متر
عرض ۲/۴۰ آبرفت ندارد پود پود نمی‌شود مناسب برای:روتختی،روبالشتی،پرده اتاق و…

ملحفه طرح السا2

42,000 تومان هر متر
عرض 2.40 آبرفت ندارد کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

ملحفه ای جدید

40,000 تومان هر متر
عرض 2 کشسانی ندارد رنگ ثابت مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و…

پارچه های ملحفه ای

45,000 تومان هر متر
عرض 2 بدون آبرفت کیفیت عالی مناسب برای:ملحفه.تشک.پرده.روبالشتی و…

ملحفه ای جذاب

35,000 تومان هر متر
رو تختی و ملحفه عرض 2.40 حالت کشسانی ندارد مناسب برای:روتختی.تشک.بالشت.پرده اتاق و….

ملحفه طرح ماه

45,000 تومان هر متر
عرض 2 بدون چروک قیمت مناسب مناسب برای:روتختی.روتشک.بالشت و…