نمایش 1–12 از 14 نتیجه

دورس پشت کرکی طرح دار

190,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۶۰ کشسانی از عرض پشت کرکی و گرم مناسب برای:هودی،سویشرت،ست،لباس های گرم و پاییزه

دورس جدید عروسکی

190,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۶۰ کشسانی از عرض پشت کرکی و گرم مناسب برای:هودی،سویشرت،ست،لباس های گرم و پاییزه

دورس جدید طرح دختر

190,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۶۰ کشسانی از عرض پشت کرکی و گرم مناسب برای:هودی،سویشرت،ست،لباس های گرم و پاییزه
1
2

دورس طرحدار

190,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۶۰ کشسانی از عرض پشت کرکی و گرم مناسب برای:هودی،سویشرت،ست،لباس های گرم و پاییزه

دورس پشت کرکی طرحدار

190,000 تومان هر متر
عرض پارچه ۱/۶۰ کشسانی از عرض پشت کرکی و گرم مناسب برای:هودی،سویشرت،ست،لباس های گرم و پاییزه

دورس سبز

260,000 تومان هر متر
عرض 220 متری 260 کشسانی خیلی کم رنگ ثابت

دورس سبز پسته ای

260,000 تومان هر متر
عرض 220 متری 260 کشسانی خیلی کم رنگ ثابت
31
32
33
34
35
36
37
38

دورس پشت کرکی سه نخ

260,000 تومان هر متر
عرض 220 تا 240 سانت وزن تقریبی هر متر 680 تا 800 گرم قیمت متری 260   پشت کرکی و
اتمام موجودی
25
26
27
28
29
30

دورس پشت کرکی

260,000 تومان هر متر
عرض 220 تا 240 سانت وزن تقریبی هر متر 680 تا 800 متر قیمت متری 260
17
18
19
20
21
22
23
24

دورس پشت کرکی

260,000 تومان هر متر
14
15
16
7
8
9
10
11
12
13

دورس پشت کرکی

290,000 تومان هر متر
عرض 220 سانت وزن تقریبی هر متر 820 تا 950 گرم (گرم بالا ) قیمت هر متر 290
1
2
3
4
5
6

دورس پشت کرکی

190,000 تومان هر متر
عرض 210 سانتی متر وزن تقریبی هر متر 650 گرم قیمت هر متر 190