نمایش 1–12 از 23 نتیجه

مخمل سوزندوزی زمینه قهوه‌ای

680,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱ متر مخمل درجه یک ونوس کشسانی ندارد مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار و…

مخمل سوزندوزی سبز

680,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱ متر مخمل درجه یک ونوس کشسانی ندارد مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار و…

مخمل سوزندوزی سورمه ای

680,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱ متر مخمل درجه یک ونوس کشسانی ندارد مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار و…

پارچه مخمل سوزندوزی

780,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱ متر مخمل درجه یک ونوس کشسانی ندارد مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار و…

مخمل سوزندوزی جدید

880,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱ متر مخمل درجه یک ونوس کشسانی ندارد مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار و…

مخمل سوزندوزی جدید

680,000 تومان هر متر
عرض ۱/۱۰ عرض مفید پارچه: ۱۰۰ تا ۹۰ سانت زمینه مخمل یازده هزار با کیفیت عالی این طرح خامه دوزی

مخمل سوزندوزی طرحدار جدید

780,000 تومان هر متر
عرض ۱/۱۰ عرض مفید پارچه: ۱۰۰ تا ۹۰ سانت زمینه مخمل یازده هزار با کیفیت عالی این طرح خامه دوزی

مخمل سوزندوزی هندی

880,000 تومان هر متر
عرض ۱/۱۰ عرض مفید پارچه: ۱۰۰ تا ۹۰ سانت زمینه مخمل یازده هزار با کیفیت عالی این طرح خامه دوزی

مخمل سوزندوزی حاشیه‌دار

880,000 تومان هر متر
عرض ۱۱۰ عرض مفید ۱ متر تا ۹۰ سانت کشسانی ندارد مخمل هندی ۹۰۰۰ مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار

مخمل سوزندوزی طرح پر

780,000 تومان هر متر
عرض ۱۱۰ عرض مفید ۱ متر تا ۹۰ سانت کشسانی ندارد مخمل هندی ۹۰۰۰ مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار

مخمل سوزندوزی جدید

880,000 تومان هر متر
عرض ۱۱۰ عرض مفید ۱ متر تا ۹۰ سانت کشسانی ندارد مخمل هندی ۹۰۰۰ مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار

مخمل سوزندوزی هندی

820,000 تومان هر متر
عرض ۱۱۰ عرض مفید ۱ متر تا ۹۰ سانت کشسانی ندارد مخمل هندی ۹۰۰۰ مناسب برای:کت،وست،مانتو و خرجکار