نمایش 1–12 از 22 نتیجه

دانتل کتان سرخابی

480,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دالبر  کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،لباسهای مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان صورتی روشن

480,000 تومان هر متر
عرض مفید ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دالبر  کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،لباسهای مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان نارنجی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان سفید

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان ابی آسمانی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان ابی کاربنی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان سورمه‌ای

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل‌کتان مشکی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل‌ کتان طوسی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان سبز یشمی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…

دانتل کتان زیتونی

480,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ بدن نمایی دارد و نیاز به استر دارد حاشیه دارد کشسانی ندارد مناسب برای:شومیز،مجلسی،خرجکار و…