نمایش 1–12 از 31 نتیجه

ته طاقه ساتن ال ایکس

100,000 تومان هر متر
موجودی فقط ۱/۸۰ عرض پارچه ۱/۵ کیفیت عالی

ته طاقه حریر ژرژت

38,000 تومان هر متر
موجودی فقط ۱/۱۰ عرض پارچه ۱/۵ آبرفت ندارد

ته طاقه حریر ژرژت

38,000 تومان هر متر
موجودی فقط ۲ متر عرض پارچه ۱/۵ آبرفت ندارد

ته طاقه ژاکارد هرمس نارنجی

170,000 تومان هر متر
موجودی فقط ۸۰ سانت عرض پارچه ۱/۵ حاشیه پارچه یه تیکه کوچک چاپ نشده

ته طاقه کرپ الیزه

91,000 تومان هر متر
موجودی ۱/۵ عرض پارچه ۱/۵ پارچه فوق العاده با کیفیت

ته طاقه کرپ مازراتی

100,000 تومان هر متر
موجودی کل ۱/۵ عرض پارچه ۱/۵ چروک و ابرفت ندارد

ته طاقه ساتن ال ایکس

100,000 تومان هر متر
موجودی کل ۱/۳۰ عرض پارچه ۱/۵  

ته طاقه کرپ مازراتی

100,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ موجودی فقط ۱/۲۰ کشسانی از عرض

ته طاقه کرسپو خامه‌دوزی

109,000 تومان هر متر
فقط نیم متر موجود عرض ۱/۵  

ته طاقه ملحفه ایرانی

45,000 تومان هر متر
فقط ۲/۵ موجود عرض پارچه ۲  

ته طاقه ساتن ال ایکس

90,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ ته طاقه فقط یک متر موجود کیفیت عالی

ته طاقه ساتن طرحدار

122,000 تومان هر متر
فقط شصت سانت موجود عرض ۱/۵ بدن نمایی ندارد