آدرس :

شیراز ، بازار وکیل ، کوچه (بازار روح اله 3) ، کوچه (بازار روح اله 1)
پارچه سرای حسین

تلفن تماس:

مغازه : 32225094-071
مدیریت: 9708 598 0917