نمایش 1–12 از 89 نتیجه

خامه دوزی سفید جدید

190,000 تومان هر متر
مناسب برای:مانتو،شومیز،ساحلی،خرجکار و… عرض ۱/۴۰ ابرفت و چروک خیلی کم سایه میندازه  

خامه دوزی سفید

190,000 تومان هر متر
مناسب برای:مانتو،شومیز،ساحلی،خرجکار و… عرض ۱/۴۰ ابرفت و چروک خیلی کم سایه میندازه  

خامه دوزی سفید گلدار‌

190,000 تومان هر متر
مناسب برای:مانتو،شومیز،ساحلی،خرجکار و… عرض ۱/۴۰ ابرفت و چروک خیلی کم سایه میندازه  
1
2

پارچه آمبرودی(خامه دوزی)

190,000 تومان هر متر
کد یک نباتی کد دو طوسی عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1
2

وال نخی(آمبرودی)

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1
2
3

خامه دوزی(وال آمبرودی)

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
2

وال نخی آمبرودی(خامه دوزی)

190,000 تومان هر متر
کد یک سبز کد دو زیتونی عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1

وال آمبرودی( خامه دوزی)

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد کد یک رنگ نباتی ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1

وال نخی آمبرودی

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1
2

وال نخی آمبرودی جدید

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1
2

آمبرودی گل ریز

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…
1
2

آمبرودی طرح(گل‌ریز)

190,000 تومان هر متر
عرض ۱/۴۰ کشسانی ندارد ابرفت و چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،دامن و…