نمایش دادن همه 10 نتیجه

بابوس خامه‌دوزی

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت ندارند چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،سارافون و…

وال بابوس نخی خامه دوزی جدید

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت ندارند چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،خرجکار،سارافون و…

وال بابوس خامه دوزی

130,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت ندارند چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،سارافون،خرجکار و…

وال بابوس خامه‌دوزی مشکی

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ کیفیت عالی آبرفت ندارد چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،سارافون،خرجکار و…

بابوس سرمه دوزی یاسی

130,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت ندارد چروک خیلی کم رنگ ثابت مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،سارافون و…

بابوس پر طوسی

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت ندارند چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،سارافون،ساحلی،خرجکار و…

بابوس خامه دوزی پر یاسی

150,000 تومان هر متر
عرض ۱/۵ آبرفت ندارند چروک خیلی کم مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،سارافون،ساحلی،خرجکار و…

پارچه بابوس سرمه دوزی

150,000 تومان هر متر
عرض 150 آبرفت ندارد چروک خیلی کم کاملا خنک و تابستانه

بابوس سرمه دوزی

140,000 تومان هر متر

بابوس خامه دوزی

150,000 تومان هر متر
بدن نمایی اصلا ندارد عرض ۱۵۰ رنگ ثابت مناسب برای:مانتو،شومیز،بلوز،دامن،ساحلی،ماکسی و…